Axios ? Dignus est ?

Această întrebare își are obârșia în veacul apostolic, când cei care erau chemați slujirii preoțești, erau cercetați pentru vrednicia sau nevrednicia lor. În cadrul slujbei de hirotonire într-una din cele trei trepte, cea de diacon, de preot și de arhiereu, după rugăciunea care este citită de Arhiereu, cel hirotonit este ridicat și adus pe solee, […]